Menu
„РИЛОН ЦЕНТЪР” – многофункционален комплекс
Местоположение: кв.1 зона ”Отдих и култура”, гр.Пловдив –„братската могила”
Инвеститор: „РИЛОН – БЪЛГАРИЯ” ЕАД
площ имот:  17 007 м² ; РЗП:  81 858 м² 
 
Композиционната структура на комплекса е изградена от четири основни обемно–пространствени елемента. Три високи сгради с намаляваща с по около 1/3 височина на всяка по–ниска спрямо по–високата, една зална сграда наподобяваща с конструкцията си скелет на обърната лодка с размери 190.00 х 43.00 м. с височина от 9.00 до 17.00 м и един пети допълващ елемент – площна сграда, в която е поместен хипермаркет и етажен гараж с височина от 11.00 до 14.00 м.
Градоустройствената логиката за ситуиране на високите сгради е:
Най–представителната функция – хотел четири звезди да е най–висока – 82.00 м. и същевременно в северо–западната част на комплекса така, че да не засенчва другите. Тя е ориентирана към най–добрия транспортнен достъп и високия й обем се експонира на фона на парка.
Втория по височина обем от трите високи сгради /56.00м/ е избран за жилищна функция и е ситуиран в по–спокойната част на комплекса с подход от изток.
Най–ниската от трите сгради /26.00 м/ е на южната страна на комплекса, до основния вход за търговския център и е предназначена за офиси.