Menu
Жилищна сграда - пристрояване и надстрояване
Местоположение:  ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
арх. Кирил Събчев
Клиент:  частно лице
Площ имот:  м² 
Застроена площ:  м² 
Разгъната застроена площ:  м² 
Апартаменти:
Паркоместа: 
Обитатели:   души