Menu
2015
"ВЯТЪР"
автор: Кирил Събчев
темпера, картон
35 х 50 см