Menu
„АА2” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
Местоположение:
бул. „Цар Симеон”, кв.“Тракия“, Пловдив
арх. Кирил Събчев
Клиент: група частни собственици
Проект: 2008,09 г.
площ  терен: 20 000 м²
РЗП: около 75 000 м²
 
Проектът е изработен с цел проучване и установяване на потенциала на 5 частни урегулирани за производствено - складови дейности имоти за  развитие на жилищен комплекс. 
Предвиденият с високо застрояване комплекс е предимно за апартаментни жилища с магазини и офиси в ниските етажи. В комплекса е включена и административна сграда с етажен гараж по отделен проект от 2006г.
Максималистичните намерения на собствениците се отразиха на устройственото решение. Проектът не стигна до реализация в нито един от имотите, въпреки че изменихме устройствения план и преотредихме имотите за жилищно и обществено обслужващо строителство. За това допринесе икономическата криза, но най- вече нежеланието на собствениците да се обединят в един общ имот в който по-добре да се реши озеленяване, паркиране, детски площадки и др., както и да се предвиди с няколко етажа по-ниско и не толкова плътно застрояване и така да се създаде жизнена среда с по-висок стандарт.