Menu
”АЛЕКС – БЕЛ” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
Местоположение:”БЕЛОМОРСКИ”, ПЛОВДИВ ЮГ
Инвеститор: „АЛЕКС 2003” ЕООД
Площ имот: 10 071 м² 
Застроена площ: 3760 м² 
Разгъната застроена площ: 24540 м²
озеленени площи: 4030 м²
Автомобилни и пешеходни алеи и паркинги: 2281 м²
Апартаменти и ателиета: 170 бр.
Паркоместа и гаражи: 214
Магазини и офиси: 763 м² (30 работни места)
Обитатели: 600 ÷ 650 души
 
Жилищен комплекс „АЛЕКС - БЕЛ” се изгражда в южната част на кв.”Беломорски”, срещу Овощарския институт. Към началото на 2015 г. само една  от сградите с разгъната площ 4200 м2 е построена.
Жилищните комплекси от затворен тип и особено откъснатите от компактния град, какъвто е и представения проект, не се оказаха атрактивни и желани поради липсата на социална инфраструктура в непосредствена близост, а и в самите тях. Там където в комплексите е изградена даже минимална социална инфраструктура пък се налага цените на жилищата да са относително по – високи. Общината не финансира транспотната , инженерна и социална инфраструктура в периферията на града въпреки, че би трябвало да го прави при положение, че е допуснала в устройсвените планове разширението на града в изцяло неурбанизирани до момента терени (в земеделския фонд).