Menu
„АЛЕКС - ТРАКИЯ” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
Местоположение: бул.”ЦАР СИМЕОН”, ТРАКИЯ, ПЛОВДИВ
Клиент: „АЛЕКС 2003” ЕООД
площ имоти: 4900 м² 
застроена площ: 2064 м² 
разгъната застроена площ: 21087 м²
озеленени площи: 1001 м²
автомобилни и пешеходни алеи и паркинги: 1835 м²
апартаменти и ателиета: 182 бр.
магазини: 990 м² (20 работни места)
паркоместа и гаражи: 195 коли
обитатели: 650 - 700 души
 
Жилищен комплекс „Алекс - Тракия” се изгражда в два съседни имота в ЖР „Тракия”, Пловдив. Обектът е разположен на кръстовището на бул. „Цар Симеон” и ул. „Александър Терзиев”. На север граничи с терен за обществено озеленяване.
В единия имот с площ 1873 м² са построени и въведени в експлоатация четири осеметажни сгради с обща разгъната площ 9384 м² и 95 апартамента .
В другия имот са предвидени три нови от шест до десететажни жилищни секции на калкан помежду си и ситуирани успоредно на северната граница на имота към бъдещия парк. Пред високия обем на жилищните сгради с лице към булеварда е разположена двуетажна сграда с търговски функции.
Транспортният достъп и паркирането са решени посредством локално платно с еднопосочно движение, успоредно на булеварда. По граница между двата имота са развити две рампи за вход и изход на подземния гараж.