Menu
„ЕЛЕМЕНТНИ КЪЩИ - СВЕРТИНГЩАД”
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
Проект: арх. Даниела Цонкова
Местоположение:  СВЕРТИНГЩАД, НОРВЕГИЯ
Клиент:   КАТУС ЕС
Площ имот:   11 000 м² 
Застроена площ:  – 2783 м² в т.ч.:
Еднофамилни:  2226 м²
Апартаментна:   557 м²
Разгъната застроена площ:  10300 м² в т.ч.:
Еднофамилни:   7443 м² - 41 къщи
Апартаментна:   2857 м² - 24 апартамента
Озеленени площи:   4900 м²
Автомобилни и пешеходни алеи:   3317 м²
Подземен гараж и обслужващи сгради:   4100 м²
Паркоместа:    111 коли
Обитатели:  200 - 250 души
 
Представеният проект е от участие в конкурс за жилищен комплекс, който ще бъде разположен в SVERTINGSTAD GARD в близост до норвежката „нефтена столица” Ставангер.
Предприемачът планира да построи функционални и енергийно ефективни сгради, като създаде жилищни площи с достъпни жилища за несемейни лица,  малки и многодетни семейства, живеещи всички на едно място заедно.
Ситуационният план с точното разположение и размери на сградите е предварително зададен от инвеститора и не можеше да се променя. Позволили сме си промяна на подземното ниво и решението на парково - рекреационната част на комплекса. Проектът е за 41 еднофамилни сгради и една четириетажна апартаментна сграда с 24 апартамента. Паркирането е изцяло подземно за общо 111 автомобила. За всяка една от еднофамилните сгради, както и за апартаментите са осигурени по две места за велосипеди. Сградите са проектирани и съобразени с възможността за поставяне на платформи за инвалиди.