Menu
еднофамилни жилищни сгради
”МАРКОВО -  КОНУ ДЕРЕ” 
проект: арх. Кирил Събчев, арх. Цонкова
Местоположение: МАРКОВО, РОДОПИ
клиент: частно лице
площ имот: 2999 м² 
застроена площ: 4 х 84,48 м² (жил.сгради)  + 4 х 41,85 м² (покрити паркинги)
разгъната застроена площ: 4 x 173,15 м²(жил.сгради) + 167,40 м² (покрити паркинги)
озеленени площи: 1688 м²
автомобилини и пешеходни алеи, ограда, външни стълби: 805,68 m²

Комплекс от четири еднофамилни жилищни сгради с навес за паркиране. Въпреки еднаквостта на сградите, те имат различно ситуационно разположение и благоустрояване на свободната дворна площ, а също така е дадена възможността в хода на строителство да има някои допустими промени в зависимост от конкретния клиент - обитател.
 Имотът е отреден за жилищна функция. Разположен е на терен с наклон на север средно около 9 % (денивелация 12.00 м при дълбочина средно 132 м.) и е с транспортен и пешеходен достъп от  пътя на север от имота, свързващ село Марково със село Първенец.
Предвидено е изграждане на ограда, като малка част от УПИ остава извън оградата за оформяне на автомобилния и пешеходен вход в северозападната част на имота и ситуиране на БКТП.
По западната граница на имота е развита автомобилна и пешеходна алея, която осигурява достъпа до ситуираните в УПИ четири еднакви жилищни сгради  и четири еднакви навеса за паркиране. Наклонът и голямата дълбочина на имота дават възможността жилищните сградите да са на голямо разстояние една от друга, което допринася за добрия комфорт на обитаване, както и  „отваря” добър изглед към град Пловдив в посока север - североизток. Към всеки подобект в УПИ - жилищна сграда и навес за паркиране е обособен отделен двор.
Входът на жилищните сгради е от запад, а стълбището е в северозападния ъгъл на сградата. Дневния тракт е с изложение юг, север и изток. Кухнята е възможно да се отдели от дневната или да са в едно пространство. На север от дневната е разположена веранда с функционална връзка и с кухнята. На първия етаж още са тоалетна, и два склада. Големината на верандата и покритата барбекю зона са разликата в сгради тип А и Б. На втория етаж са разположени три спални. Едната е с отделна баня, дрешник и балкон към нея. Другите две спални са с общ балкон, тоалетна и баня – душова кабина.
При сграда тип Б са разработени различни варианти на санитарните помещения, които рефлектират и в площта на спалните. Всяка от четирите жилищни сгради съдържа :
На етаж 1 (кота ± 0.00) с площ  84,48 m2 - дневна, кухня, стълба и входно предверие, тоалетна, два склада, веранда,
На етаж 2 (кота + 2.89) с площ  88,67 m2 - 3 спални, 2 бани с тоалетни , стълба, коридор, дрешник, 2 балкона.
Всяка сградата е предвидена за четирима обитатели и е с разгъната застроена площ 173,15 м2
Навесите за паркиране за по два автомобила и барбекю към тях са с РЗП всеки по 41,85 м2 .