Menu
„РИВИЕРА” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
Местоположение:
ул.”ОТДИХ И КУЛТУРА”, ПЛОВДИВ ЗАПАД
Площ имот: 5300 м² 
Застроена площ: 2203 м² 
Разгъната застроена площ: 8103 м²
Озеленени площи: 1985 м²
Автомобилни и пешеходни алеи: 1112 м²
Магазини : 300 м² (10 работни места)
Паркоместа и гаражи: 54 коли
Обитатели : 160 - 200 души
 
Проектът за жилищен комплекс „Ривиера” предвижда изграждането на 14 еднофамилни жилищни сгради с площи от 190 до 380 м2 на по два и частично на три етажа и 2 апартаментни жилищни сгради с общо 32 апартамента на четири и пет етажа, 4 магазина в едноетажната част към улицата на север и трафопост. Едната апартаментна сграда е с по два апартамента на етаж съответно 98 м2 и 112 м2. Втората е с пет апартамента на етаж с площи от 51 м2 до 86 м2. Осигурени са общо 54 паркоместа за комплекса. Възможният брой обитатели е от 160 до 200 души.
Доброто местоположение на комплекса – в западната част на Пловдив до Гребния канал и постигнатия относително добър стандарт на обитаване в проекта не помогнаха за бързата му реализация. До началото на 2015 г. са построени само еднофамилните сгради, които не се обитават, защото не е изградена инженерната и транспортна инфраструктура, а също благоустрояването и озеленяването на обекта.