Menu
„ТИПОВИ КЪЩИ - СВЕРТИНГЩАД”
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
Местоположение: СВЕРТИНГЩАД, НОРВЕГИЯ
Площ имот: 11 000 м² 
Застроена площ: 2783 м² в т.ч.:
Еднофамилни: 2226 м²
Апартаментна: 557 м²
Разгъната застроена площ: 10 300 м² в т.ч.:
Еднофамилни: 7443 м² - 41 къщи
Апартаментна: 2857 м² - 24 апартамента
Озеленени площи: 4900 м²
Автомобилни и пешеходни алеи: 3317 м²
Подземен гараж и обслужващи сгради: 4100 м²
Паркоместа: 111 коли
Обитатели: 200 - 250 души
 
Представеният проект е от участие в конкурс за жилищен комплекс, който ще бъде реализиран в SVERTINGSTAD GARD в близост до норвежката „нефтена столица” Ставангер.
Предприемачът планира да построи функционални и енергийно-ефективни сгради, като създаде жилищни площи с достъпни жилища за несемейни лица,  малки и многодетни семейства, живеещи всички на едно място заедно.
Ситуационният план с точното разположение и размери на сградите е предварително зададен от инвеститора и не подлежи на промени. Позволили сме си промяна на подземното ниво и решението на парково – рекреационната част на комплекса. Проектът е за 41 еднофамилни сгради и една четириетажна апартаментна сграда с 24 апартамента. Паркирането е изцяло подземно за общо 111 автомобила. За всяка една от еднофамилните сгради, както и за апартаментите, са осигурени по две места за велосипеди. Сградите са проектирани и съобразени с възможността за поставяне на платформи за инвалиди.