Menu
ЦЕНТЪР НА НАУКАТА
арх. Кирил Събчев
Местоположение:  Белград , Сърбия
площ на квартала:  116 650 m² 
застроена площ:  48 280 m² 
разгъната застроена площ:  204 900 m²
улици и паркинги:  9 960 m² 
площади и пешеходни алеи: 29 150 m² 
теренно озеленяване: 29 260 m² 
покривно озеленяване: 19 340 m² 
соларен парк: 10 300 m² 
 
Представеният проект е за конкурса, организиран през 2010 г. от Министерството на науката и технологичното развитие на Република Сърбия за „Център за развитие (промотиране) на науката” в квартал 39 на Нови Белград.
Програмата обхваща градоустройствена концепция за целия блок 39 и архитектурен проект на една от новите сгради за ”CENTRE FOR PROMOTION OF SCIENCE„
В квартала съществува сградата на  факултета по драматургия. В проекта са ситуирани още нови Centre for promotion of science, Научен и Изследователски институти,  Университет с факултети по физика, математика, електроинженерство, Университет по изкуствата с факултети за изящни и приложни изкуства и Математическа гимназия.
.