Menu
Д - арк студио  е архитектурна фирма, създадена в град Пловдив, България от арх. Кирил Събчев и арх. Даниела Цонкова.
Съвместната ни работа започна през 1992 г. До настоящия момент сме изпълнили значителен брой и в широк функционален спектър проекти.
Принципът на работа, който сме възприели, е „да въведем клиента в кухнята” така, че той да стане съучастник в процеса на проектиране. На практика заставаме заедно пред компютъра /особено в концептуалната, идейната част на проекта/ и моделираме сградата паралелно в 2D и 3D. Не се опитваме да налагаме определен стил, а провокираме клиента да изрази предпочитания и на тази база да градим функционално-пространствените и социално-икономическите характеристики на обекта.
Процесът - архитектурният проект като интелектуален продукт да се материализира в построена сграда, зависи от всички участници в строителството. Като един от тези участници Архитектът в България по закон има авторски права и задължение да упражнява авторски надзор. В интерес на истината строителят, а често и надзорната фирма, меко казано не са съгласни, някой проектант да ги контролира за качеството и количеството на работата и вложените материали.
На порочната и вредна практика да се отчита в актовете по време на строителството  едно, а реално в строежа да е вложено друго, трябва да се сложи край. Именно клиентът – възложител има най-голям интерес, това, което е предвидено в приетия от него проект респ. в количествените и стойностни сметки на обекта, да бъде точно изпълнено.
Ако възложителят (клиентът) не осъзнава, че работата на архитекта не приключва с издаване на разрешение за строеж, а тогава трябва да започне съществената й част – упражняване на авторски надзор в строителството, то ние най-добросъвестно ще го убеждаваме в това до края на строителния процес.
Фирмата  има относително постоянни подизпълнители по всички инженерни части и успешно организира цялостния процес на проучване и проектиране, както на градоустройствени, така и на инвестиционни проекти. Предпочитаме да договаряме и изпълняваме проектирането от „А” до „Я” по всички фази и  части.
Отворени сме за партньорство с други фирми при взаимен творчески и финансов интерес, но не и с цената на качеството на проекта.
арх. КИРИЛ НИКОЛОВ СЪБЧЕВ арх. КИРИЛ НИКОЛОВ СЪБЧЕВ 
1965 - Роден в гр.Пловдив, България
1984 - Дипломира в художествена гимназия „Ц.Лавренов” - Пловдив
1992 - Дипломира  - магистър архитект - ВИАС /УАСГ/ – София
1992 - 1993г. - проектант  в Общинска Фирма ” Генплан” - Пловдив
1997 - Член на Камарата на архитектите в България /КАБ/
1993 - 2000г. - архитект на частна практика
2000 - 2004г. - началник отдел „Общ устройствен план” в Община Пловдив
2004 ..............- архитект на частна практика и управител на Д-арк студио
арх.Радина Кирилова Събчева арх. РАДИНА КИРИЛОВА СЪБЧЕВА
1990 - Родена в София, България
2009 - Завършва Езикова гимназия "Пловдив"
2015 - Дипломира - магистър архитект, НБУ - София