Menu
‘"ФИЛКАБ"                                                            
ИЗЛОЖБЕН ЩАНД ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР
Местоположение:  ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР
Клиент:  СИМПЛЕКС ДИЗАЙН
Проект:  2013
площ на разработката:  30 м²