Menu
ГЛАДСТОН ЗАПАД - ПЛОВДИВ ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН
арх. Кирил Събчев
Местоположение:  Пловдив, България
площ на мястото: 5300 m² 
покрита площ: 360 м²
 
Представяме един фрагмент от проекта за Централния площад на града във връзка с избора на Пловдив за Европейска столица на културата 2019.  
В проекта сме разделили на 7 етапа (фрагмента) за реализация територията, предмет на конкурса.
Фрагмент 7 наречен „ГЛАДСТОН ЗАПАД„ е екстериорна експозиционна площ за изящно изкусво, скулптура и фотография.
Предложили сме нискобюджетно реконструиране на съществуващата алейна мрежа и озеленяване, частично покритие, нови пейки, експозиционни табла, информационни табели и други елементи на градския дизайн.
В рамките на заданието на конкурса сме избрали терен с изцяло публична общинска собственост, който наистина може да се изпълни преди 2019 г.
В  другите части на централния площад трябва да се извършат археологически разкопки и/или да се изработят поне концептуални планове за реставрация и консервация, които няма да завършат до 4 - 5 години, като се има предвид, че ще се наложат и процедури по изменения на действащите планове за регулация и/или застрояване.