Menu
ГРАНД ХОТЕЛ „ЦЕНТРАЛ – ПЛОВДИВ”
Местоположение: ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР
Клиент: “ЦЕНТРАЛ - ПЛОВДИВ” АД
Площ имот: 7 620 м² 
Застроена площ: 6020 м² 
РЗП: 33 200 м²  (26 990 м² над терена)
 
Представяме проекти създадени за сграда в частен имот, върху който в края на 70те години на 20в. е започнало изграждането на МУЗЕЙ НА ТРАКИЙСКОТО ИЗКУСТВО. Теренът е разположен  в центъра на Пловдив в южното подножие на Трихълмието – Старинен Пловдив. Имотът е един цял квартал  с лице на три улици – на запад e бул.” Цар Борис ІІІ Обединител”, на юг и югоизток - ул.„Патриарх Евтимий” и площад “Понеделник пазара”, на север - ул.”Съединена България”.
Основни функции на комплекса са петзвезден хотел с ресторанти, спортна част, конферентен център и  туристическо - информационен център. Съпътстващи функции са търговски център, етажен гараж, експозиционно-археологическа и паркова зона.
Идеята е целият ансамбъл от сгради да стане нов вход към Стария град. Този нов вход да има своето визуално въздействие като силен акцент в градската структура, а като функционално предназначение - да стане третият основен вход и начало на туристически маршрут  към архитектурно–историческия резерват. Създаваме експозиционно - археологическа  и паркова зона на нивото на съществуващия подлез „Археологически”, като част от зоната е затворен обем, остъклен към вътрешен озеленен двор. В това пространство ще се експонират археологически находки, но също ще се ползва за изложбена зала за съвременно изкуство, както и за камерна концертна зала. Вътрешният двор ще бъде озеленен с места за отдих в археологическа среда и съвременни скулптурни акценти.
Началните идейни проекти доведоха до извода, че недовършената сграда на музея на тракийската култура е целесъобразно да се разруши. Конструктивните експертизи доказаха, че съществуващата конструкция е необходимо да се укрепи съществено, за да се приведе към съвременните сеизмични норми. Укрепителните мероприятия биха били по-скъпи от изграждането на нова конструкция с изключение на изпълненото пилотно фундиране.
В идейния проект, приет от Община Пловдив през 2007г., се предвижда експониране на място на всички разкрити към онзи момент археологически находки в незастроената част от терена в западната част на имота, където по проект е предвиждан вторият корпус на музея. Експертния съвет на Общината прие с адмирации кулата с панорамни асансьори, осигуряваща връзка на комплекса с най високата изгледна площадка в Стария град, а НИПК беше на обратното становище и се съобразихме, разбира се с Министерство на културата като премахнахме в проекта кулата с асансьори, а и с Общината като намалихме етажността на сградата.
Изпълнявайки предписанието на НИПК за археологически разкопки на целия терен включително и под разрушената сграда, се разкри една неочаквано цялостна структура на част от римския град. Ако някой е бил наясно, че замислената през седемдесетте години музейна сграда е загробила археологическите дадености и целият комплекс е надупчен с пилоти с диаметър 1,20м., даже директно през каменната настилка на римските улици, то този някой не е настоящия собственик, не е и проектанта в наше лице.
По повод на епизодично надигащия се вой през последните осем години на „загрижени граждани” за опазване на културно - историческото наследство и че на това място не трябва да се строи и да има хотел и търговски център можем да кажем следното:
Всяка частна фирма е създадена с цел да развива някаква дейност и да спечели от нея. Нима някой очаква частна компания да работи на постоянна загуба в „обществен интерес”. А какъв е обществения интерес?! Собственикът на имота е направил повече от всеки друг в Пловдив вкл. държавата и общината в обществен интерес, извършвайки археологически разкопки и изваждайки на показ за своя сметка това което сега се коментира като безспорна културно – историческа ценност.
Ако държавата и/или общината не искат на това място да се строи хотел, а например да има археологически парк или археологически музей, то не е невъзможно да преговарят за придобиването на терена на пазарна цена и да поправят „грешката” на Общинския съвет респ. на кмета, продал терена на банка „Хеброс” АД. 
Виж различната концепция за мястото в раздел „Ново поколение”!