Menu
КАМЕНИЦА ПЛОВДИВ НОВА ИЗТОЧНА ПОРТА "КАМЕНИЦА"
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
 
„ЕЛЕМЕНТНИ КЪЩИ - СВЕРТИНГЩАД” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „СВЕРТИНГЩАД” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
СВЕРТИНГЩАД, НОРВЕГИЯ
ПЛОВДИВ ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН ПЛОВДИВ ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН       
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
 
ГЛАДСТОН ЗАПАД - ПЛОВДИВ ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН ГЛАДСТОН ЗАПАД - ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

 
CENTRE  FOR  PROMOTION  OF  SCIENCE,  REPUBLIC  OF  SERBIA ЦЕНТЪР НА НАУКАТА
БЕЛГРАД, СЪРБИЯ
 
МАЯМИ – ГРАДСКИ ЦЕНТЪР МАЯМИ – ГРАДСКИ ЦЕНТЪР
МАЯМИ, САЩ
„АА2” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2009
​„АА2” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
„РИВИЕРА” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС „РИВИЕРА” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
ХОТЕЛ ”ЦЕНТРАЛ-ПЛОВДИВ” ГРАНД ХОТЕЛ „ЦЕНТРАЛ – ПЛОВДИВ”
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
 
РИЛОН "РИЛОН ЦЕНТЪР"
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
В тази част са представени градоустройствени планове и концепции, както и ситуационни планове на големи комплекси. Ето някои от по – важните обекти от 1993 до 2015 г. които не са поместени в този раздел на сайта:

1993 - “ЮЖЕН ПАРК ІІ” София, конкурс - трето място (като подизпълнител)
1996 – Обемно градоустройствено решение на ПУ “П.ХИЛЕНДАРСКИ” ПЛОВДИВ  , конкурс - второ място
1999 -„ЗРП КВ.”ОСВОБОЖДЕНИЕ” Пловдив, конкурс - второ място
2000 - “ПЛОЩАД ЦЕНТРАЛЕН – ПЛОВДИВСКИЯ ФОРУМ НА 21 ВЕК”, конкурс - второ място
2000- План за регулация и застрояване на кв. “МОДЪР”, Пловдив,(67ха) Възложител Община Пловдив
2001- План за регулация и застрояване на кв. “ОСТРОМИЛА И БЕЛОМОРСКИ”, Пловдив,(100ха), Възложител Община Пловдив
2002- План за регулация и застрояване и Генплан на завод ”РОДИНА-ДУНАПАК”, Пловдив,(19 ха),  Възложител ”Родина-Дунапак”АД
2004- Генерален план  на атракционен парк “ПЛОВДИВЛЕНД” в  парк „Отдих и култура” Пловдив, (14ха), Възложител ”Пловдивленд”АД и „Рей холдинг”
2005- Генплан  на МИНИЛЕНД “БЪЛГАРИЯ В МИНИАТЮРА” в с.Александрово, Поморие, (10 ха), Възложител ”МАРБРО ТУРС”
Други генерални планове, обемно устройствени проучвания, планове за регулация и застрояване, работни устройствени планове – общо около 200.