Menu
МУЗЕЙ НА КАБРАС „ ГИГАНТИТЕ НА МОНТЕ ПРАМА”                             
Местоположение: КАБРАС,САРДИНИЯ,ИТАЛИЯ
площ имот:  15 000 м² 
застроена площ: 980 кв.м
разгъната застроена площ:  1 563 кв.м
външно площадно пространство
– площад „археология”:  1030 кв.м
озеленяване в рамките на имота: 7 465 кв.м
алеи и паркиране 4 214,80 кв.м
съществуваща сграда ~1270 кв.м

С проекта предложихме преосмисляне на  Крайбрежната зона на Кабрас (дължина около 2 километра и с променлива ширина от 25 до 150 метра) към блатото на Кабрас като паркова зона, наречена „Крайбрежен парк на Кабрас”.
Проекта е за на нов музеен корпус към съществуващата експозиция на града. 
Новата града включва входно пространство – лоби, бюро за регистрация, книжарница, необходимите обслужващи помещения и трираменна свободностояща стълба, водеща до второто ниво. Общото пространство е в непосредствена връзка с кафетерия, от която има визуална връзка с експозиционното пространство, но така също е „обърната” и към озелененото рекреационното пространство, затворено между „новата” и „старата” сграда. Експозиционното пространство е развито през двете нива на новата сграда. Първото му ниво се състои също от две близки полунива,като денивелацията преодоляваме чрез удобни широки стъпала, които преминават през цялото пространство на сградата, излизат извън нея и оформят квадратно площадно пространство с изглед към крайбрежната ивица и малък воден акцент – площад „Археология”.