Menu
НОВА ИЗТОЧНА ПОРТА "КАМЕНИЦА"
арх. Кирил Събчев
Местоположение:
бул. „Източен”, Пловдив
площ  терен: 31 000 м²
РЗП: 124 000 м²

Предствяме проект за полифункционален комплекс от сгради и паркови пространства върху терена на бивша пивоварна „ Каменица” в Пловдив.
Мястото се намира на бул. „Източен” и е в източната част на централния район на града. Идеята е комплекса да стане „нова източна порта” на същинския исторически, културен и делови център на град Пловдив.
Основните функции са офиси, търговия, жилища и хотел в паркова среда. Н.И.П. може да стане силно вторично градско ядро.
Има неоспорима логика за силна ос изток–запад при структуриране на разглежданата територия. Трябва да се отвори ул.”Капитан Райчо” до бул. „Източен” през разработвания терен. Пешеходна пасарелка да премости булеварда и свърже нашия Н.И.П. със съществуващия парк на изток. Тази пешеходна връзка ще бъде важна не само за конкретния комплекс, а и за града като цяло. Ще отведе пешеходното движение от район Източен по „Капитан Райчо” до плащад Централен и така ще стане пешеходна ос в градската структура с потенциал да се доближи по значение до основната север–юг по „главната улица”.
Около главната ос изток-запад са композирани пет основни елемента на архитектурното решение. „Нова източна порта” е търговска и офис сграда (D,E), която е почти симетрична надлъжна структура успоредна на бул.”Източен” с два корпуса , свързани над транспортния и пешеходен пробив на „Капитан Райчо” към и над булеварда. Тази сграда – арка материализира идеята за новата източна порта.
В средата на  комплекса  е ситуиран хотелски комплекс (С) с максимум 400 легла. Представлява основна атриумна сграда съдържаща хотелските стаи и апартаменти, лоби, ресторанти, бар и допълнителни сгради за конферентен блок , спа и покрит басейн и други необходими за категория 4 или 5 звезди.
В северната и в южната част на терена са разположени две апартаментни жилищни групи (А,В) с максимум 300 апартамента и магазинска част в пратерните нива. Към тях е предвидена паркова среда , а към група А и детска градина.
В североизточната част е предвиден парк. Дъговидна алея – рампа  въвежда посетителя на второ ниво в конферентната зала на хотела, около която е направен изкуствен хълм. Към алеята е разположна открита лятна сцена.
Цялото паркиране на комплекса е подземно. Осигурени са общо около 1000 паркоместа разпределени към съответните сгради и жилищни групи.
Имотът върху който е направено градоустройственото и идейно архитектурно решение е с площ 31000 кв.м. Проектът предлага застроена площ (на ниво терен) 15000 кв.м. и разгъната застроена площ от 110000 до 124000 кв.м. (в т.ч. от 77000 до 91000 кв.м. над терена) което определя плътност на застрояване около 50 % и коефициент на интензивност от 2,5 до 3,0. Подробните площни показатели и функционално предназначение по етажи на всяка една сграда са представени в отделни таблици.