Menu
НАЦИОНАЛЕН ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР „ШИПКА” 6 2014
НАЦИОНАЛЕН ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР
„ШИПКА” 6, СОФИЯ,БЪЛГАРИЯ

 
ГРИЙН ОФИС ПАРК 2013
ГРИЙН ОФИС ПАРК
РЕЙКЯВИК, ИСЛАНДИЯ
 
МУЗЕЙ НА КАБРАС „ ГИГАНТИТЕ НА МОНТЕ ПРАМА” 2011 МУЗЕЙ „ГИГАНТИТЕ
НА МОНТЕ ПРАМА”                     
КАБРАС, САРДИНИЯ, ИТАЛИЯ
 
ТОКИО 2010 МУЗЕЙ НА МОДАТА НА УЛИЦА ОМОТЕСАНДО 2010
МУЗЕЙ НА МОДАТА  ОМОТЕСАНДО
ТОКИО, ЯПОНИЯ
 
ЦЕНТЪР НА НАУКАТА, СЪРБИЯ - БЛОК 39 – НОВ БЕЛГРАД ​2010
ЦЕНТЪР НА НАУКАТА
БЕЛГРАД , СЪРБИЯ
 
„ТЪРГОВСКО–АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР” МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” 2008 „ТЪРГОВСКО–АДМИНИСТРАТИВЕН
ЦЕНТЪР ” МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
ГРАНД ХОТЕЛ „ЦЕНТРАЛ – ПЛОВДИВ” 2007
ГРАНД ХОТЕЛ „ЦЕНТРАЛ – ПЛОВДИВ”
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
„АДМИНИСТРАТИВНО – ДЕЛОВИ И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР” 2006 „АДМИНИСТРАТИВНО – ДЕЛОВИ
И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР”
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
„РИЛОН ЦЕНТЪР” – многофункционален комплекс 2004
„РИЛОН ЦЕНТЪР”
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
АДМИНСТРАТИВНА СГРАДА 2007
АДМИНСТРАТИВНА СГРАДА
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА АСАНСЬОРИ  2007 ​ПРОЛИФТ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА АСАНСЬОРИ 
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
ХОТЕЛ „ФИЛИПОПОЛИС” 2002
ХОТЕЛ „ФИЛИПОПОЛИС”
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
Раздела е донякъде условно наречен обществени сгради, защото тук сме включили и производствени и складови обекти.
От 1993 до 2015 сме създали проекти за 42 нежилищни сгради с обща разгъната застроена площ около 270 000 м2. Включени са и всички идейни и конкурсни проекти недостигнали до реализация .
За 25 сгради на площ 73000 м2 проектите са одобрени, а от тях са построени 22 сгради с обща разгъната застроена площ 25400 м2.
Преобладаващите функции на проектираните от нас сгради са търговски, хотелски , административни, изложбени центрове, малки и средни производства (предимно в шивашката и хранителната промишленост) и складово – търговски бази, както и някои  със смесени функции.
Ако изключим няколкото големи конкурса извън страната, то останалите са предимно на територията на община Пловдив. Реализираните 22 сгради са относително малки обекти (1000 - 2000 м2) в сферата на търговията, складови и производствени обекти с административните им сгради и един хотел. За съжаление в град Пловдив няма сериозни инвестиции в никоя област и това е обективен факт, а не проблем само на нашето архитектурно студио респ. на нашите клиенти. Ще отбележим само факта, че от 2005 до 2008 г. сме направили проекти на два петзвездни хотела едния в центъра(в южното подножие на стария град), а другия в жилищен район „Тракия” с площи около по 30000 м2 всеки един, както и два проекта за администартивно – търговски центрове с площи около по 10000 м2. За хотела в центъра има приет идеен проект от 2007, а за единия административно- търговски обект има разрешение за строеж от 2006 г.
Сега когато вече знаем, че градът ще стане европейска столица на културата 2019, се надяваме това да даде тласък на културния туризъм в Пловдив.