Menu
Местоположение: Пловдив, България
арх. Кирил Събчев
ОБХВАТ:  68 800 m² 

СГРАДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ
разгъната застроена площ: 4570 m2

НОВИ СГРАДИ
разгъната застроена площ: 12710 m2 в т.ч.:
подземни нива: 8510 m2
на ниво терен: 2880 m2
надземни нива: 1320 m2

НОВИ ПАРКИНГИ: 232 автомобила
 
Представяме проект от участието ни на поредния обявен от Община Пловдив конкурс за Централния площад на града във връзка с избора на Пловдив за Европейска столица на културата 2019.
Мястото е уникално. Съвременният централен плoщад на града съвпада с античния център на Филипополис (римския Тримонциум) – античните Форум, Одеон и като цяло със структурата на римския град.
В периода на „социализма” 1944-1989 строителството около и в площада въобще не отчита наличието на археологическата тъкан, както и не се прави нищо за връзката с Цар Симеоновата градина. Разширението на Пощата, Партийният дом, хотел Тримонциум, подземния транспортен тунел, разрушил северната част на форума са все лоши примери от „социалистическото градоустройство”.
На предишния конкурс, в който участвахме през 2000г. бяхме класирани на второ място, а на настоящия - на никое. Но не това е най-важното, а фактът, че когато участваш в конкурс, навлизаш в проблематиката и имаш по-вярна преценка за всички участващи проекти.
През 2000г. Общината респ. Общинския съвет обслужи частен интерес, като прие проект предвиждащ застрояване на огромна сграда върху Античния Форум. Беше урегулиран и продаден на частна фирма теренът върху югоизточната част на Форума, който по закон е държавна собственост.
На настоящия конкурс 2014 г. се избра проект, който затваря с една бетонна плоча целия римски форум и нарича това музей. Тази плоча на тази голяма площ трябва да се привърже към околната съществуваща вертикална планировка и сгради и ще бъде на не повече от 2,5 м. над разкритата археология. Това ще създаде подземно пространство с визия и въздействие на схлупено мазе. Да не говорим, че при изработване на проект за реставрация и консервация няма да има възможност за изявяване на нито един елемент от форума във вертикала.  Ако това не е азбучна грешка в архитектурата, кое е?
Ето защо участваме, а и също така след като повече от 20 години се занимаваме с проектирането в този град и имаме яснота по градоустройствените му проблеми, то можем да кажем, че отново по конюнктурни причини, се извеждат на преден план проектни концепции, които граничат с абсурда. И тук не става въпрос за нашия проект. Вижте и другите проекти и ги сравнете с първопремираните!