Menu
"РИЛОН ЦЕНТЪР"
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
Местоположение: ПЛОВДИВ ЗАПАД
Клиент: „РИЛОН БЪЛГАРИЯ” ЕАД
Площ имот: 17 007м² 
Застроена площ: 10930м²
Разгъната застроена площ: 81860м² в т.ч.:
-търговска, видео и рекреационна зона: 20 642м2.              
-хотел:  17 877м2.                      
-паркинг на хотела:7499м2                 
-жилища:     5 642м2      
-офиси:        5 091м2                  
-спортна  зона: 4 580м2           
-паркинги:     15 346м2            
-инсталации и складове: 5 681м2
Озеленени площи: 2260м²
 
Представяме проекта от участието ни в конкурса за многофункционален комплекс „РИЛОН ЦЕНТЪР” обявен от „РИЛОН БЪЛГАРИЯ” ЕАД през 2004 г. Това е имотът, в който към момента е изграден МОЛ „ПЛОВДИВ”. Молът няма нищо общо с програмата на обявения конкурс респ. за изграждането му не бяха използвани конкурсните проекти, а беше приложен ако не типов проект, то поне със сигурност не за това място.
Мястото е в западната част на града до Гребния канал в парк „Отдих и култура”.
Композиционната структура на комплекса е изградена от четири основни обемно -пространствени елемента. Три високи сгради с намаляваща с по около 1/3 височина на всяка по-ниска спрямо по-високата, една зална сграда, наподобяваща с конструкцията си скелет на обърната лодка с размери 190 х 43 м. с височина от 9 до 17 м. и един пети допълващ елемент – площна сграда, в която е поместен хипермаркет и етажен гараж с височина от 11 до 14 м.
Най-представителната функция – хотел четири звезди е най-висока – 82 м. и същевременно в северозападната част на комплекса, така че да не засенчва другите. Тя е ориентирана към най–добрия транспортен достъп и високият й обем се експонира на фона на парка.
Вторият по височина обем от трите високи сгради /56 м./ е избран за жилищна функция и е ситуиран в по-спокойната част на комплекса с вход от изток.
Най-ниската от трите сгради /26 м./ е на южната страна на комплекса, до основния вход за търговския център и е предназначена за офиси.
Западната част на терена е паркова зона с детски площадки, места за отдих и открита /закрита през зимата/ част на плувния басейн към спортната зона.
Транспортните подходи и пешеходните входове са:
- Локално платно от северната страна на комплекса, успоредно на бул.”Свобода” - само за хотела, комбинирано с главния му пешеходен вход. В локалното платно са ситуирани вход и изход на подземните паркинг – гаражи за хотела. От североизток е търсен и главен вход към търговската част.
- От юг по протежение на целия фронт на комплекса са решени основните пешеходни входове към търговската зона – хипермаркет, магазини, видео и кино зали, комбинирани с надлъжно паркиране по цялата южна улица.- От източната улица са входовете на етажния гараж /две подземни нива, второ и трето ниво/ в които е основното паркиране на целия комплекс, вход за зареждане на търговската зона и вход към подземни складове на хипермаркета. От изток е и входа на жилищната сграда.