Menu
СКЛАДОВО-ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР ЗА АСАНСЬОРИ 
Местоположение: кв.7,Южна индустриална зона, Пловдив
Инвеститор: “ПРОЛИФТ” ООД  http://www.prolift.bg/
площ имот:  2 166 м²
застроена площ: 912 м2
РЗП: 1 260  м²

Центъра се състои от две самостоятелни сгради - административна на три нива и складово-производствен цех. Административната сграда е ситуирана в северната част на имота с директен достъп от основната комуникация. На първо ниво са разположени експозиционната площ за представяне продукцията на фирмата, трираменна стълба и обслужващи помещения. На второ ниво с непосредствена връзка към стълбищната клетка е оформен приемния офис и офиса на управителя. Като самостоятелен офис е обособено помещението за проектанти, свързано със североизточна лоджия. На трето ниво е разположен представителен апартамент за гости на фирмата - фоайе, дневна с трапезария и кухненски бокс, една спалня–стая за почивка и санитарен възел с баня. Непосредствено до административната сграда е складово–производствения цех. Част от него е на две нива, в които са разположени битови и обслужващи помещения за персонала.