Menu
"АСПАРУХ" апартаментна жилищна сграда 2018
”АСПАРУХ”
АПАРТАМЕНТНА СГРАДА
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
„ЕЛЕМЕНТНИ КЪЩИ - СВЕРТИНГЩАД” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2015
„СВЕРТИНГЩАД” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
 СВЕРТИНГЩАД, НОРВЕГИЯ
” РАКОВСКА 24” апартаментна жилищна сграда 2017
”РАКОВСКИ 24” АПАРТАМЕНТНА СГРАДА
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
”ДОН 12” апартаментна жилищна сграда 2014
”ДОН 12” АПАРТАМЕНТНА СГРАДА
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
 
”РЕЗИДЕНС ИТАЛИЯ”   апартаментна жилищна сграда 2010 ”РЕЗИДЕНС ИТАЛИЯ”
АПАРТАМЕНТНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
„РИВИЕРА” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2008
„РИВИЕРА” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
ПЛОВДИВ ЗАПАД, БЪЛГАРИЯ
„АЛЕКС - ТРАКИЯ” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2008
„АЛЕКС - ТРАКИЯ” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
ТРАКИЯ, ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
”АЛЕКС – БЕЛ” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС 2009
”АЛЕКС – БЕЛ” ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
”БЕЛОМОРСКИ”, ПЛОВДИВ ЮГ
„ЧАДЪРИТЕ 1 ”  апартаментна жилищна сграда 2008 „ЧАДЪРИТЕ 1 ” 
АПАРТАМЕНТНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ПЛОВДИВ ЗАПАД, БЪЛГАРИЯ
„ЧОРЛУ 42”   апартаментна жилищна сграда 2007  „ЧОРЛУ 42” 
АПАРТАМЕНТНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ПЛОВДИВ ЮГ, БЪЛГАРИЯ
​„АНГОВ” апартаментна жилищна сграда 2007 „АНГОВ”
АПАРТАМЕНТНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ПЛОВДИВ ЗАПАД, БЪЛГАРИЯ
„ДЕНИС” апартаментна  жилищна сграда 2005 „ДЕНИС”
АПАРТАМЕНТНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ПЛОВДИВ ЦЕНТЪР, БЪЛГАРИЯ
СЕМЕЕН ХОТЕЛ   2005
СЕМЕЕН ХОТЕЛ "ОРЕНДА"
ГЛАВАТАРЦИ, КЪРДЖАЛИ, БЪЛГАРИЯ
В тази част хронологично са представени предимно апартаментни сгради, жилищни комплекси и „семейни” хотели.
От 1993 до 2015 сме създали проекти за 44 апартаментни жилищни сгради с обща разгъната застроена площ 98 000 м2. От тях са построени и въведени в експлоатация 31 сгради с обща разгъната застроена площ 64 000 м2. Тази статистика не включва конкурсните, концептуални и идейни проекти. Непостроените или незавършени сгради са по проекти създадени след 2008 г.